Thứ bảy,  06/03/2021

Xây dựng nông thôn mới ở Tràng Định: Nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt chuẩn

(LSO) – Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định tiếp tục bắt tay vào nâng cao chất lượng các tiêu chí, điển hình là việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) và xã NTM nâng cao.

Hết năm 2019, huyện Tràng Định có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Đại Đồng, Tri Phương, Chi Lăng, Đề Thám, Hùng Sơn và Cao Minh. Bước sang năm 2020, các xã tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao và khu DCKM. Trong đó, UBND huyện đã quyết định lựa chọn xây dựng 5 khu DCKM tại 5 xã và lựa chọn xã Đại Đồng để chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM nâng cao.

Để triển khai thực hiện các nội dung trên, UBND huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM, lãnh đạo các xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn tại các xã đã đạt chuẩn NTM những nội dung liên quan đến xây dựng xã NTM nâng cao, khu DCKM.

Thi công đường giao thông nông thôn ở xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trên địa bàn xã

Ông Chu Việt Hà, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định cho biết: Bên cạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, để hỗ trợ các xã xây dựng NTM nâng cao và khu DCKM, năm 2020, từ nguồn ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ các xã NTM trên địa bàn huyện 2,5 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xã điểm Đại Đồng 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ các xã xây dựng khu DCKM 200 triệu đồng/xã.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân các xã tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, người dân đã đóng góp gần 1,2 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao và khu DCKM.

Thôn Bản Chu, xã Hùng Sơn là một ví dụ. Ông Nguyễn Khắc Lương, thôn Bản Chu cho biết: Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của huyện, xã, người dân trong thôn đồng tình ủng hộ và tích cực chung sức xây dựng khu DCKM. Cụ thể, để thực hiện các tiêu chí, bản thân tôi và các hộ dân khác trong thôn đã đóng góp 1 triệu đồng/hộ (thôn có 106 hộ) và ngày công lao động làm 500 m đường bê tông, nâng tổng số đường bê tông cả thôn lên gần 2 km; trồng mới trên 300 m đường hoa; lắp đặt đèn chiếu sáng, vẽ tranh tường… Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thành 7/7 tiêu chí của bộ tiêu chí khu DCKM.

Tương tự thôn Bản Chu, người dân 4 thôn được chọn xây dựng khu DCKM khác cũng tích cực chung tay góp sức để thực hiện các tiêu chí. Đến nay, tiến độ thực hiện các khu DCKM trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả tích cực, bình quân mỗi khu đạt từ 80 đến 90% khối lượng, trong đó đã có khu cơ bản hoàn thành 7/7 tiêu chí trong bộ tiêu chí khu DCKM.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu DCKM, việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao ở xã điểm Đại Đồng cũng đạt được kết quả tích cực. Ông Lương Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, từ đầu năm 2020 đến nay, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp gần 400 triệu đồng để xây dựng xã NTM nâng cao. Qua đó, xã đã sửa chữa, nâng cấp gần 1,5 km đường trục thôn, đường nội đồng; xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa, sân thể thao xã; trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa tại trục chính các thôn Nà Phái, Nà Cạn… Đến nay, xã đã đạt 10/14 tiêu chí xã NTM nâng cao, tăng 1 tiêu chí so với đầu năm 2020 và dự kiến hết năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự đồng thuận, chung sức của người dân, các xã NTM trên địa bàn huyện Tràng Định đang tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt với mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đây cũng là những mô hình kiểu mẫu để các xã khác trên địa bàn học hỏi, hướng tới.

TÂN AN