Thứ sáu,  15/01/2021

Thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư: Chủ động ở Đình Lập

(LSO) – Với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, sự chủ động, nỗ lực vượt khó của người dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư trên địa bàn huyện Đình Lập đã đạt được những kết quả tích cực.

Mặc dù không có nhiều nội dung cần thực hiện như các tiêu chí khác song việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới không hề dễ dàng, bởi những trường hợp nhà tạm, nhà dột nát đều thuộc diện rất khó khăn, khó có thể tự xây dựng, nâng cấp nhà ở. Xác định điều này, UBND huyện Đình Lập đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tiêu chí.

Đoàn viên thanh niên xã Thái Bình hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Vi Thị Tàn, thôn Bản Piềng, xã Thái Bình

Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước hết, UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tập trung rà soát các gia đình còn nhà tạm, nhà dột nát, nhà chưa đảm bảo 3 cứng theo quy định của tiêu chí. Sau đó, tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các gia đình từng bước tìm cách xây dựng, sửa chữa nhà ở. Năm 2020, trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 283 cuộc với 6.737 lượt người nghe về chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có các nội dung liên quan đến tiêu chí nhà ở dân cư.

Bên cạnh tập trung tuyên truyền, vận động, để giúp các hộ “xoá” nhà tạm, nhà dột nát, UBND huyện đã lồng ghép các nguồn lực, tổ chức kêu gọi, vận động xã hội hoá để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, nâng cấp nhà ở. Riêng năm 2020, trên địa bàn huyện đã huy động được hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân xoá được 51 nhà tạm, nhà dột nát; sửa chữa nhà đảm bảo 3 cứng theo quy định được 100 nhà.

Thông qua tuyên truyền, vận động và sự hỗ trợ cụ thể, thiết thực của Nhà nước đã giúp cho các hộ dân có thêm nguồn lực, động lực để nỗ lực vượt khó, qua đó từng bước chỉnh trang, xây dựng được nhà kiên cố. Ông Dương Kim Bảo, thôn Khe Luồng, xã Kiên Mộc chia sẻ: Nhiều năm, gia đình tôi phải sống trong nhà tạm. Năm 2020, được sự tuyên truyền của cán bộ xây dựng nông thôn mới xã Kiên Mộc và nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng của Nhà nước, gia đình tôi đã huy động thêm nguồn lực từ anh, em, hàng xóm để xây dựng nhà kiên cố. Đây là động lực để gia đình tôi yên tâm tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Cùng với gia đình anh Bảo, năm 2020, xã Kiên Mộc đã được Nhà nước hỗ trợ 650 triệu đồng để xây dựng mới 17 nhà, nâng cấp 5 nhà. Không chỉ giúp các  gia đình có nhà kiên cố để ở, việc xoá được hết nhà tạm, nhà dột nát còn góp phần giúp xã Kiên Mộc hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới năm 2020.

Tương tự xã Kiên Mộc, xã Thái Bình cũng đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư. Ông Chu Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết: Năm 2021, xã Thái Bình được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm 2020, xã đã chủ động tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện các tiêu chí, trong đó, kết quả rõ nét nhất là tiêu chí nhà ở dân cư. Năm 2020, xã được hỗ trợ hơn 900 triệu đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, xã đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu. Qua đó, năm 2020, trên địa bàn xã đã xoá được 19 nhà tạm, nhà dột nát; còn lại 3 nhà sẽ được triển khai xây dựng vào năm 2021.

Với nguồn lực của Nhà nước và sự chung sức, nỗ lực vượt khó của Nhân dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trên địa bàn huyện Đình Lập đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, trên địa bàn huyện chỉ còn 52 nhà tạm, nhà dột nát (giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn huyện xoá được 355 nhà tạm, nhà dột nát); 75,65% số nhà ở dân cư đảm bảo 3 cứng; 60% số xã trên địa bàn đã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư. Từ những kết quả đã đạt được, hy vọng rằng bước sang năm 2021, huyện Đình Lập sẽ xoá toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát, qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư ở tất cả các xã trên địa bàn.

ĐÌNH QUYẾT