Thứ hai,  08/03/2021

Nhật Tiến đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Sáng 22/1/2021, UBND xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Nhật Tiến

Xã Nhật Tiến có hạ tầng kinh tế – xã hội còn nhiều hạn chế. Đến hết năm 2019, xã đạt 11/19 tiêu chí NTM, còn 8 tiêu chí chưa hoàn thành. Trong đó có những tiêu chí cần có nguồn lực đầu tư lớn như: điện, trường học, y tế, môi trường… Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của Nhân dân, đến hết năm 2020, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Từ năm 2016 đến năm 2020, tổng nguồn lực huy động xây dựng chương trình NTM trên địa bàn xã trên 47 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp trên 8,3 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng trên địa bàn xã cơ bản hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 36,92 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,79% (năm 2019) xuống còn 1,84% (năm 2020); tỷ lệ lao động có việc làm tại xã là 2.897/2.898 người (đạt 99,9%).

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Nhật Tiến tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; xây dựng và phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế – xã hội, hướng đến phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.


Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng tặng giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây
dựng NTM năm 2020

Tại buổi lễ, 12 tập thể, 11 cá nhân và 14 hộ gia đình được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen và 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì có thành tích trong phong trào xây dựng NTM năm 2020.

HỒ DUNG – NGUYỄN PHÚC