Thứ bảy,  06/03/2021

Xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới: Chuyển biến rõ nét

(LSO) – Năm 2020, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến rõ nét. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Đầu năm 2020, xã biên giới Đội Cấn, huyện Tràng Định mới đạt 9/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài như: trường học, cơ sở vật chất văn hoá, giao thông, môi trường…Để thực hiện các tiêu chí, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn lực để hỗ trợ xã xây dựng 5 công trình hạ tầng NTM.

Thi công công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã biên giới Đội Cấn, huyện Tràng Định

Ông Vi Văn Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Đội Cấn cho biết: Bên cạnh sự đầu tư, hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí. Qua đây, Nhân dân đã đóng góp hơn 500 ngày công, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và hiến hơn 4.000 m2 đất để thực hiện các tiêu chí giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hoá… Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, kết thúc năm 2020, xã Đội Cấn đã xuất sắc hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Ngoài xã Đội Cấn, năm 2020, trên địa bàn tỉnh còn 2 xã biên giới khác đạt chuẩn NTM là xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc và xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình. Qua đó, năm 2020 là một trong những năm tỉnh có nhiều xã biên giới đạt chuẩn NTM nhất, nâng tổng số xã biên giới đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh hiện nay lên 7/20 xã. Đối với các xã biên giới khác, bình quân mỗi xã cũng tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí đạt chuẩn.

Bên cạnh những chuyển biến rõ nét về số lượng xã biên giới đạt chuẩn NTM, năm 2020, một trong những điểm nhấn trong xây dựng NTM ở xã biên giới chính là việc triển khai xây dựng thôn NTM ở 18 xã biên giới đặc biệt khó khăn.

Mặc dù có kế hoạch thực hiện từ những tháng cuối năm 2019, tuy nhiên thực tế, năm 2020, các xã biên giới mới tập trung vào xây dựng các thôn NTM. Để xây dựng thôn NTM, giai đoạn 2019 – 2020, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 130 tỷ đồng, nguồn lực xã hội hoá khoảng 17 tỷ đồng.

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của Nhân dân, các xã biên giới đặc biệt khó khăn nhanh chóng chung sức, bắt tay vào thực hiện Bộ tiêu chí thôn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020 gồm 16 tiêu chí. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 77 thôn của 18 xã biên giới đặc biệt khó khăn đạt 16/16 tiêu chí thôn NTM.

Ông Lăng Văn Vàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pò Cại, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng cho biết: Để triển khai thực hiện các tiêu chí thôn NTM, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước (hơn 200 triệu đồng gồm xây dựng hạ tầng và phát triển sản xuất), Nhân dân trong thôn đã đóng góp gần 15 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động. Qua đó, kết cấu hạ tầng như: giao thông, cơ sở vật chất văn hoá được đầu tư xây dựng, nâng cấp; các mô hình sản xuất như trồng cây ăn quả được Nhà nước hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Qua đó, đến tháng 3/2020, thôn đã hoàn thành 16/16 tiêu chí thôn NTM. Không những vậy, việc hoàn thành các tiêu chí thôn NTM của thôn Pò Cại cũng trực tiếp giúp xã Tân Mỹ từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Tăng thêm nhiều xã NTM, xây dựng và công nhận 77 thôn NTM, từ kết quả đó có thể thấy năm 2020, việc xây dựng NTM ở các xã biên giới đã có những chuyển biến rõ nét. Qua đó không chỉ góp phần quan trọng vào việc đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân mà còn góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN