Thứ năm,  04/03/2021

Xã Hoàng Việt (Văn Lãng) và xã Hòa Lạc (Hữu Lũng) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Sáng 28/1/2021, UBND xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng công nhận
xã đạt chuẩn NTM cho xã Hoàng Việt

Xã Hoàng Việt là xã có xuất phát điểm xây dựng NTM thấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Bắt tay vào xây dựng NTM, xã chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự đồng lòng của người dân trong xã, đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí.

Tổng nguồn lực huy động xây dựng chương trình NTM trên địa bàn xã từ năm 2011 đến cuối năm 2020 đạt trên 71,3 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp trên 7,5 tỷ đồng (chiếm 10,5%). Ngoài ra, người dân còn đóng góp ngày công lao động, vật liệu và hiến 1.767 m2 đất để xây dựng các công trình NTM. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân là 36,2 triệu đồng/người/năm.

Giai đoạn 2021 – 2025, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Hoàng Việt quyết tâm duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, phát triển các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.


Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
“Lạng Sơn cùng cả nước
chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2020

Tại buổi lễ, 2 tập thể, 7 cá nhân trên địa bàn xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2020 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng.

Sáng cùng ngày, UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng
công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Hòa Lạc 

Hòa Lạc là một xã miền núi, hạ tầng còn thiếu và xuống cấp, nhất là các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất. Đến hết năm 2019, xã chỉ đạt 11/19 tiêu chí. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và sự quyết tâm, đồng thuận của Nhân dân, đến năm 2020 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Từ năm 2016 đến hết năm 2020, xã Hòa Lạc được đầu tư nguồn lực xây dựng chương trình NTM với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp trên 14 tỷ đồng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ 710 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn vận động người dân hiến 1.566,6 m2 đất xây dựng công trình NTM.

 Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 36,35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,67% (năm 2019) xuống còn 2,42% (năm 2020); tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn xã là 2.926/2.936 người (đạt 99,65%).

Thời gian tới, Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Hòa Lạc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; xây dựng và phát triển toàn diện hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hướng đến phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.


Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng tặng giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM năm 2020

Tại buổi lễ, 12 tập thể, 11 cá nhân và 14 gia đình được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; 6 tập thể, 6 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2020.

NGUYỄN PHÚC – MAI LINH