Chủ nhật,  07/03/2021

Công nhận 10 thôn biên giới đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Hôm nay (29/1), lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng trao bằng công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cho 10 thôn trên địa bàn hai xã: Thanh Long và Trùng Khánh. Đây là 10 thôn biên giới đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM.


L
ãnh đạo UBND huyện Văn Lãng trao bằng công nhận thôn
đạt chuẩn nông thôn mới cho các thôn trên địa bàn xã Thanh Long

Cụ thể, địa bàn Thanh Long có 6 thôn, gồm: Đâng Van, Bản Cáu, Còn Bó, Pác Cú, Nà Liền, Bản Ánh; trên địa bàn xã Trùng Khánh có 4 thôn, gồm: Pá Tặp, Nà Tồng, Manh Trên, Bản Pẻn.

Trong 2 năm triển khai thực hiện, tổng nguồn lực đầu tư cho 10 thôn gần 4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 2,4 tỷ đồng, còn lại là do Nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, ngày công và hiến đất.


L
ãnh đạo UBND huyện Văn Lãng trao bằng công nhận thôn
đạt chuẩn nông thôn mớ
i cho các thôn trên địa bàn  xã Trùng Khánh

Đến nay, hệ thống hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa của các thôn đã được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện và nâng cao, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của các thôn đạt 36 triệu đồng/người/năm.

Thời gian tới, ban chỉ đạo, ban quản lý NTM hai xã tiếp tục duy trì, nâng cao tiêu chí tại các thôn đã được công nhận NTM và triển khai xây dựng thôn NTM ở các thôn khác trên địa bàn.

MAI LINH