Thứ năm,  28/05/2020

Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình

Mặc dù là tỉnh nghèo, gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa hình, 49 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhưng những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả.
Nhờ phát triển mạng lưới đường giao thông nên sản phẩm nông nghiệp của người dân xóm Ðồng Sễ, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn

Mặc dù là tỉnh nghèo, gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa hình, 49 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhưng những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Qua việc xây dựng NTM, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến; vai trò của người dân được chú trọng, từ đó tạo sự chủ động, tự giác đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Tứ, đến nay, 128/191 xã của Hòa Bình đã được phê duyệt đề án xây dựng NTM; 3/11 huyện là Lạc Thủy, Yên Thủy và Tân Lạc hoàn thành đề án xây dựng NTM của huyện và đã được phê duyệt. Hiện nay, toàn tỉnh có 29 xã đạt từ 9 đến 12 tiêu chí; 80 xã đạt từ năm đến tám tiêu chí và 82 xã đạt dưới năm tiêu chí. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 800 của tỉnh, mặc dù việc xây dựng NTM trên địa bàn còn chậm so với kế hoạch đề ra nhưng lại là địa phương triển khai tốt so với cả nước. Ðể đạt được kết quả này là do Hòa Bình xác định đây là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước nên đã tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM. Ðồng thời vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng công trình công cộng như đường giao thông, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng… ở thôn, bản và xã bằng ngày công lao động, tiền mặt, máy móc thiết bị hay hiến đất trên cơ sở xã hội hóa để cùng với nguồn vốn đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo tiêu chí xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ðến nay, các huyện, thành phố trên địa bàn đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện hơn 117 mô hình phát triển sản xuất như mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn tập trung tại 44 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Riêng năm 2012, từ nguồn vốn lồng ghép hỗ trợ sản xuất, tỉnh đã triển khai được hơn 60 mô hình nông, lâm, ngư, nghiệp; mua sắm 859 máy móc thiết bị bảo quản chế biến phục vụ sản xuất; hỗ trợ 37.674 con giống các loại với tổng số hộ được hưởng lợi là 21.450 hộ; mở 41 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm cho 1.512 lượt người. Cũng từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 7.077 lao động nông thôn. Nhìn chung các mô hình phát triển sản xuất đã mang lại hiệu quả cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo…

Là địa phương trọng điểm phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh Hòa Bình, nhưng huyện Lương Sơn cũng đã và đang chú trọng đến công tác xây dựng NTM. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nguyễn Anh Ðức cho biết, sau một thời gian triển khai xây dựng NTM, đến nay trên địa bàn huyện có hai xã là Nhuận Trạch và Thành Lập đạt mười tiêu chí; số xã đạt từ sáu đến chín tiêu chí là bảy xã; số xã đạt năm tiêu chí là bốn xã và số đạt dưới năm tiêu chí là sáu xã. Ðể việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt được kết quả tốt, huyện đã chú trọng tuyên truyền tới nhân dân trong địa phương và vận động toàn dân thực hiện chương trình xây dựng NTM. Phó Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch Nguyễn Văn Ðiền cho biết, sau khi được chọn làm điểm xây dựng NTM của tỉnh, xã đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Ðặc biệt là khâu tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị của xã, thôn; huy động 1.896 ngày công dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Ngoài ra, Nhuận Trạch đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, ngành nghề cho nhân dân nhằm nâng cao thu nhập như mô hình rau hữu cơ và hệ thống tưới; mô hình rau hữu cơ và nhà sơ chế; mô hình rau củ quả; xây dựng 50 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; sửa chữa, nâng cấp hàng nghìn mét kênh mương nội đồng. Trong việc vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng đường, các công trình phúc lợi Nhuận Trạch đã làm rất tốt, từ đó từng bước làm thay đổi bộ mặt NTM nơi đây. Anh Hoàng Trọng Thu, thôn Ðồng Sễ cho biết, sau khi được tuyên truyền về những lợi ích của việc xây dựng NTM sẽ góp phần làm bộ mặt nông thôn xanh, sạch, đẹp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân nên gia đình anh đã hiến hơn 300 m2 đất để làm đường. Nhờ có gia đình anh Thu và nhiều gia đình khác hiến đất nên xã đã làm được con đường liên xã rộng khoảng 3,5 m, giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn cũng như góp phần giao lưu buôn bán, thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn phát triển.

Theo Ban chỉ đạo 800 của tỉnh, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn Hòa Bình cũng còn gặp những khó khăn do điều kiện kinh tế của các hộ dân nông thôn hạn chế, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ít nên việc huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, nhất là các xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; năng lực, trình độ tiếp thu và tổ chức triển khai thực hiện của một số cán bộ cấp xã còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu còn chậm; công tác vệ sinh môi trường nông thôn, xử lý rác thải, chất thải, quy hoạch và quản lý nghĩa trang vẫn là vấn đề bức xúc lớn ở nông thôn hiện nay… Ðể thực hiện tốt công tác xây dựng NTM trong thời gian tới, Hòa Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia làm công tác xây dựng NTM cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, xóm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền xây dựng NTM trên phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phát triển ngành nghề nông thôn bằng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; ưu tiên xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ nhu cầu của cộng đồng, khả thi về vốn; không ngừng tuyên truyền, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo sự chuyển biến về xã hội, cảnh quan môi trường nông thôn…

Theo Nhandan