Thứ năm,  13/08/2020

Tăng cường bảo vệ cây trồng vật nuôi, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

LSO- Ngày 9/5/2013, Đoàn kiểm tra do bà Lê Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân và xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn và Bình Gia.

LSO- Ngày 9/5/2013, Đoàn kiểm tra do bà Lê Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân và xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn và Bình Gia.

Qua kiểm tra thực tế, tiến độ sản xuất tại các địa phương đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt là việc triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn và gieo thẳng bằng giàn kéo tay đã được quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả. Chăn nuôi và trồng trọt không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên tiến độ trồng rừng và việc triển khai thực hiện Quyết định 39 của UBND tỉnh về vay vốn hỗ trợ lãi suất trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả còn tương đối chậm. Tỷ lệ tiêm phòng trong chăn nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn và xã Đồng Ý

Trong xây dựng nông thôn mới, cả Bắc Sơn và Bình Gia đều đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Các xã, đặc biệt là xã điểm đã đề ra được lộ trình, mục tiêu phấn đấu trọng tâm cho từng tiêu chí. Các huyện đều đã bố trí cán bộ theo dõi nông thôn mới, tuy nhiên lại chưa có quyết định phân công cán bộ chuyên trách theo chỉ đạo của tỉnh. Thêm vào đó, ban chỉ đạo các huyện chưa thực sự sâu sát để tổng hợp, đánh giá nguồn lực huy động từ nhân dân, do đó việc xây dựng kế hoạch chủ yếu trông chờ vào nguồn vốn đầu tư nhà nước. Hầu hết kiến nghị của các địa phương là tăng nguồn lực đầu tư bằng ngân sách, chưa có hệ thống giải pháp cụ thể cho công tác vận động, huy động nguồn lực từ nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bình Gia và xã Tô Hiệu

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh Nhàn nhấn mạnh: việc cần làm trước mắt là tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; hoàn chỉnh kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, đồng thời điều tiết hợp lý      theo khung thời vụ. Tích cực triển khai thực hiện và có đánh giá cụ thể về tình hình thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn mà UBND tỉnh đã ban hành. Về xây dựng nông thôn mới, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh yêu cầu các huyện bố trí ngay cán bộ chuyên trách theo đúng chỉ đạo của tỉnh, đồng thời phát huy vai trò của ban chỉ đạo cấp huyện trong kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cụ thể các xã, đặc biệt là các xã chỉ đạo điểm để đạt được kết quả theo đúng kế hoạch đề ra.

 

 

 

 

Vũ Như Phong