Thứ hai,  19/10/2020
Xây dựng nông thôn mới

Cụ thể hóa tiêu chí giao thông

LSO-Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện các tiêu chí phải bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, ngành cũng cần hướng dẫn cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới, ngành Giao thông Vận tải đã xây dựng hướng dẫn số 322 về việc thực hiện đánh giá tiêu chí giao thông trên địa bàn.

Theo quy định, xã đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng được các yêu cầu: 100% trục đường xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; đường trục thôn, xóm được cứng hóa, đạt tỷ lệ tối thiểu 50%; đường ngõ xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%, trong đó có tối thiểu 50% được cứng hóa và đường trục chính nội đồng cứng hóa ít nhất đạt tỷ lệ 50%. Tất nhiên đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là loại đường nào phải đạt tiêu chuẩn quy mô cấp đường ấy theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận Tải và hướng dẫn của Sở giao thông Vận tải. Chẳng hạn, đường trục xã, liên xã mặc dù đã đạt tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa, nhưng đồng thời cũng phải được xây dựng với quy mô cấp A hoặc cấp B mới được coi là đạt chuẩn.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tại, hiện nay trên địa bàn tỉnh, hệ thống đường trục xã, liên xã có 914 tuyến với tổng chiều dài 2.645 km, cấp đường chủ yếu là giao thông nông thôn loại B rộng trung bình 3,5- 5m, một số tuyến chỉ rộng 2,5-3,5m (chưa đủ tiêu chuẩn kỹ thuật đường giao thông nông thôn), chỉ đáp ứng cho xe tải nhẹ, xe thô sơ đi lại; mặt đường được cứng hoá 758 km đạt tỷ lệ 28,67%, còn lại là đường đất. Hệ thống đường trục thôn, xóm: có tổng chiều dài 4.117 km, có bề rộng trung bình 2- 3m, chỉ cho xe thô sơ và xe máy đi lại; mặt đường được cứng hoá 1.031 km đạt tỷ lệ 25,1%, còn lại là đường đất. Hệ thống đường nội thôn, ngõ xóm: có tổng chiều dài 4.947km, có bề rộng trung bình 1,5- 2,5m, chỉ cho xe thô sơ và xe máy đi lại; mặt đường được cứng hoá 1.208 km đạt tỷ lệ 24,42%, còn lại là đường đất.

Qua tổng thể có thể thấy, điều kiện cần thì nhiều xã trên địa bàn tỉnh có thể đạt, bởi hiện nay nhiều xã thực hiện tốt phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn, kể cả một số xã vùng sâu, vùng xa cũng có thể đạt về tỷ lệ cứng hóa. Song điều kiện đủ lại là một chuyện khác. Trong quá trình công tác, tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới tại nhiều thôn, xã trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận được nhiều thắc mắc của các cấp, đó là nhiều nơi đạt tỷ lệ cứng hóa theo quy định, nhưng về chiều rộng thì không mở rộng thêm được nữa bởi nhiều lý do. Đồng thời cũng nhiều ý kiến chưa rõ về cách thông kê, phân loại đường giao thông nông thôn, cũng như lúng túng trong đánh giá hiện trạng.

Ông Nguyễn Đình Đại, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: những ý kiến đó ngành đều nắm được, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện nay ngành đã xây dựng xong hướng dẫn số 322, ngày 10/3/2014 cụ thể hóa về việc đánh giá tiêu chí giao thông trên địa bàn. Trong đó hướng dẫn đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cụ thể hóa thêm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Chẳng hạn đối với những tuyến đường đạt tỷ lệ cứng hóa, nhưng không thể mở rộng, hướng dẫn cụ thể như sau: đối với đường đang sử dụng, nhưng chưa đạt quy mô kỹ thuật của đường mà không thể mở rộng đạt theo quy định thì tận dụng tối đa điều kiện có thể để mở rộng, đồng thời tạo các điểm tránh xe, chỗ để xe ô tô thuận lợi. Sau khi thực hiện đảm bảo các điều kiện trên, nếu mặt đường đảm bảo đạt tối thiểu 80% quy mô thì được đánh giá là đạt tiêu chí tuyến đó…

Ngoài ra, hướng dẫn cũng đã chi tiết các bước đánh giá, từ thông kê, phân loại đường giao thông nông thôn; đánh giá hiện trạng… đến trách nhiệm thực hiện đánh giá. Ông Nguyễn Đình Đại khẳng định: điều quan trọng là Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cơ sở phải chủ động nghiên cứu hướng dẫn, từ đó khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá để xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa khối lượng phải làm để có thể đạt tiêu chí. Hiện nay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 đã bước vào chặng về đích, những hướng dẫn cụ thể, vẫn đảm bảo bám sát quy định của Trung ương nhưng có thể bám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương là rất quan trọng. Theo chỉ đạo của tỉnh, không chỉ riêng ngành giao thông, mà tất cả các ngành có liên quan đến các tiêu chí nông thôn mới đều phải khẩn trương xây dựng hướng dẫn của ngành, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp để có bộ hướng dẫn chung, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho quá trình triển khai ở cơ sở.

VŨ NHƯ PHONG