Thứ hai,  19/10/2020
Trung ương Hội Cựu chiến binh:

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại Lạng Sơn

LSO-Ngày 6/5//2014, đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới do Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh phát biểu kết luận

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bình quân 1 xã trên địa bàn tỉnh đạt 4,8 tiêu chí, tăng 2,23 tiêu chí so với năm 2011. Đến nay đã có 15 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, tăng 14 xã; 71 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, tăng 49 xã so với năm 2011. Kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện, từng bước đáp ứng được yêu cầu pháp triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được nâng lên.

Nông thôn mới thực sự trở thành cuộc vận động toàn xã hội. Trong 3 năm qua, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đã đóng góp được hơn 1.200 tỷ đồng; huy động 1,1 triệu ngày công; hiến trên 450.000ha đất để cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn.

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo tỉnh đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với Trung ương những vấn đề liên quan trực tiếp đến thực hiện từng tiêu chí cụ thể; thống nhất tổ chức bộ máy từ Trung ương tới cơ sở và có bố trí biên chế cán bộ chuyên trách; tăng thêm nguồn lực đầu tư cho các tỉnh khó khăn, đặc thù như Lạng Sơn phân bổ nguồn ngân sách theo hướng lồng ghép các nguồn vốn để tập trung nguồn lực theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng vùng và một số chính sách khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Lạng Sơn. Những ý kiến này sẽ được tổng hợp để chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới sắp tới. Đồng thời đồng chí trưởng đoàn biểu dương những nỗ lực và cách làm sáng tạo, hiệu quả của tỉnh trong thời gian qua và nhấn mạnh: cần tiếp tục kiên trì  trong quá trình xây dựng nông thôn mới, quán triệt phương châm bền bỉ, không buông xuôi, không nóng vội, không chạy theo thành tích.

NHƯ PHONG