Thứ ba,  20/10/2020
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

Cụ thể hóa hướng dẫn thực hiện các tiêu chí

LSO - Ngày 25/6/2014, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới đã chủ trì cuộc họp với các ngành hữu quan. Nội dung cuộc họp tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn trong việc triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong Bộ tiêu chí Quốc gia. Từ đó, các ngành liên quan có những hướng dẫn cụ thể và phù hợp với điều kiện của Lạng Sơn.

                     

                          Các đại biểu thảo luận về các tiêu chí khó triển khai

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Đưa phong trào từng bước trở thành cuộc vận động toàn xã hội, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên qua thực tiễn quá trình triển khai cho thấy, còn một số tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia chưa được hướng dẫn rõ ràng, hoặc chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở bám sát Bộ tiêu chí Quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng hướng dẫn cụ thể áp dụng các tiêu chí đó trên địa bàn tỉnh.

Các tiêu chí được xác định là có những vướng mắc trong quá trình triển khai hiện nay là quy hoạch; giao thông; trường học; văn hóa; y tế; môi trường…Tại cuộc họp, những vướng mắc này đã được phân tích cụ thể, từ đó sẽ có hướng dẫn triển khai cụ thể cho từng tiêu chí, phù hợp với từng vùng, từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành hướng dẫn áp dụng các tiêu chí trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ gỡ khó cho các xã mà còn để nông thôn mới đi vào thực chất, các tiêu chí sát gần với thực tiễn cuộc sống. Đồng chí Lý Vinh Quang yêu cầu các ngành hữu quan cần phối hợp, khẩn trương hoàn thiện bản dự thảo, trình UBND tỉnh đầu tháng 7 tới.

Tin ảnh: Lê Minh