Thứ sáu,  25/09/2020
Bắc Sơn:

Nhân dân đóng góp gần 40 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

LSO-Trong 6 tháng đầu năm 2014, nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Tính từ năm 2011 đến nay, nhân dân toàn huyện đã huy động được gần 40 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
Nhân dân xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn bê tông hóa giao thông nông thôn

Ngoài ra nhân dân còn huy động được trên 100 nghìn ngày công lao động, hiến 26.550m2 đất, kiên cố hóa 6 km kênh mương, xây dựng hơn 75km đường giao thông nông thôn. Sự đóng góp của người dân có tác động tích cực tới tiến độ xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện. Tới thời điểm này, Bắc Sơn có 2 xã đạt 13 tiêu chí; 3 xã đạt từ 10-12 tiêu chí và 12 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Theo kế hoạch, Bắc Sơn có 4 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong năm 2015.

VŨ NHƯ PHONG