Chủ nhật, 19/05/2019
Phát triển kinh tế hợp tác gắn với xây dựng nông thôn mới:

Chuyển biến rõ nét

LSO-Sau sự ì ạch kéo dài nhiều năm, bước sang năm 2017, lĩnh vực kinh tế hợp tác, mà cụ thể ở đây là các hợp tác xã đã có những chuyển biến rõ nét cả về chất và lượng. Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.
Sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn của HTX nông nghiệp Nam Hồng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn

Chuyển biến về lượng

Để đạt tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM, mỗi xã cần phải có ít nhất một hợp tác xã (HTX) hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Rõ ràng, việc đưa vào tiêu chí cụ thể như vậy đã tạo điều kiện cho các xã có thể thành lập mới cũng như củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu đưa 14 xã về đích NTM, tức là ít nhất cũng phải xây dựng, củng cố được 14 HTX hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, vượt xa chỉ tiêu, kế hoạch, kết thúc năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập mới được 40 HTX. Con số đó cho thấy, các huyện không chỉ tập trung vận động thành lập HTX “cho có”, mà việc phát triển số lượng các HTX xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của việc cần đổi mới hình thức tổ chức sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhiều huyện trước đây, lĩnh vực kinh tế hợp tác gần như không còn tồn tại, thậm chí chỉ có từ 1 đến 2 HTX duy trì hoạt động thì năm 2017, nhiều HTX mới đã được thành lập. Điển hình như: huyện Đình Lập thành lập mới được 4 HTX; huyện Tràng Định thêm 4 HTX; huyện Văn Lãng, huyện Văn Quan mỗi huyện thành lập mới thêm 5 HTX… Đến nay, toàn tỉnh có 171 HTX đăng ký hoạt động với tổng vốn điều lệ là 234.412 triệu đồng với 3.102 thành viên tham gia, số lao động trong HTX là 4.880 người. Có 62 xã đạt tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Không chỉ thành lập cho đạt tiêu chí rồi để đấy, các HTX tuy mới thành lập song cũng đã tìm cho mình hướng đi phù hợp. Trường hợp HTX nông nghiệp Hữu Khánh, huyện Lộc Bình là một ví dụ. Được thành lập từ tháng 2/2017, HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp như: trồng lúa, cây ăn quả. Ông Vi Văn Lực, Giám đốc HTX cho biết: Phát triển nhiều loại cây, song đến nay, mô hình trồng lúa Nhật của HTX phát huy hiệu quả hơn cả. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, HTX liên kết các thành viên lại để sản xuất hàng hoá, đồng thời HTX đứng ra ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cung ứng vật tư đầu vào với doanh nghiệp. Các thành viên yên tâm sản xuất, không phải lo giống, phân, đầu ra sản phẩm. Giá trị kinh tế cao hơn hẳn. Vụ thu hoạch vừa rồi, các thành viên trong HTX bán được 7.000 đồng/kg thóc tươi (trong khi trước đây cũng bán giá 7.000 đồng/kg nhưng là thóc đã khô). Giá ổn định hơn, người dân không mất công thu hoạch, phơi phóng nên rất phấn khởi. Dự kiến vụ sản xuất năm 2018, diện tích đất canh tác của HTX sẽ tăng từ 8 ha lên 12 ha. Hoạt động hiệu quả, HTX còn góp phần quan trọng giúp xã Hữu Khánh hoàn thành tiêu chí NTM.

Cùng với trường hợp HTX ở Hữu Khánh, nhiều HTX mới thành lập khác cũng đã nỗ lực vượt khó, tìm hướng phát triển phù hợp. Bên cạnh đó, để hỗ trợ các HTX, nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cũng được đưa đến gần hơn để các HTX tiếp cận và có cơ hội vươn lên phát triển. Cụ thể như hỗ trợ trong việc tuyên truyền, tập huấn, thành lập HTX; các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất được phân bổ cho một số HTX thực hiện dự án (năm 2017, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh là 28.630 triệu đồng, trong đó một số HTX được hỗ trợ từ nguồn vốn này).

Bên cạnh phát triển mới các HTX, việc củng cố, nâng cao chất lượng các HTX đang hoạt động cũng được quan tâm hỗ trợ. Ông Vy Kim Truyền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Bên cạnh tuyên truyền, tập huấn trực tiếp tại cơ sở, năm 2017, Liên minh HTX tỉnh còn hỗ trợ 7 HTX tham gia hoạt động xúc tiến thương mại; hướng dẫn và hỗ trợ 5 HTX vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được 850 triệu đồng… Qua đó, số HTX khá, tốt chiếm 33,6% tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn; doanh thu bình quân 880 triệu đồng/HTX, tăng 34,6% so với năm 2012; thu nhập bình quân người lao động đạt từ 36 đến 48 triệu đồng/người/năm, tăng trên 20% so với năm 2012; nộp ngân sách bình quân hằng năm 4,5 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được cho thấy lĩnh vực kinh tế hợp tác đã có những bước chuyển quan trọng cả về chất và lượng, góp phần không nhỏ vào chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

TÂN AN