Chủ nhật, 19/05/2019
Xây dựng nông thôn mới ở Vân Mộng:

Khẩn trương từ đầu năm

LSO-Năm 2018, Vân Mộng là 1 trong 12 xã được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM), vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2018, xã Vân Mộng, huyện Văn Quan đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí với quyết tâm cao nhất. 
Người dân thôn Khòn Cải ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi

Vân Mộng là xã vùng cao có 6 thôn, trong đó có 2 thôn đặc biệt khó khăn, kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp, nhiều diện tích sản xuất luôn thiếu nước. Để hoàn thành các tiêu chí NTM là điều không dễ dàng. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, xã nhanh chóng bắt tay vào rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Ông Lương Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua rà soát, đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí. Trong số những tiêu chí chưa đạt có một số tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn như: tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông… Một số tiêu chí khác cần nhiều thời gian thực hiện và sự chung tay của người dân như: tiêu chí nhà ở dân cư, môi trường, nhà văn hóa thôn.

Đối với những tiêu chí cần huy động sức dân, xã tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của chương trình, cùng chung tay thực hiện. Ông Lương Đình Sáng, thôn Khòn Cải cho biết: Đầu năm 2018, gia đình tôi đóng góp 200 nghìn đồng để cùng các hộ trong thôn mua vật liệu đối ứng (xi măng được nhà nước hỗ trợ), đồng thời đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nội đồng. Không những vậy, gia đình còn tự bỏ tiền mua vật liệu cứng hóa một số đoạn đường nội đồng, mương máng. Qua đó mở rộng đường nội đồng từ 0,3 đến 0,5 m lên thành 1,5 m.

Không chỉ ở Khòn Cải mà nhiều thôn khác, phong trào làm đường giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường diễn ra sôi nổi. Cụ thể qua 2 tháng đầu năm, nhân dân đã đóng góp 45 triệu đồng, 580 ngày công, (nhà nước hỗ trợ 53 tấn xi măng), qua đó đã bê tông hóa 6 tuyến đường với chiều dài 650 m. Hiện nay, đã có thêm 8 tuyến đường với chiều dài 950 m chuẩn bị được 260 m3 cát sỏi để làm đường. Bên cạnh đó, người dân còn đóng góp 150 công lao động làm thủy lợi và chuẩn bị làm 2 tuyến mương dẫn nước với chiều dài 290 m và 4 ao chứa nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân, góp phần quan trọng giúp xã đến nay đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của những tiêu chí này.

Đối với những tiêu chí cần sự đầu tư nguồn lực lớn của nhà nước, người dân cũng chung tay, góp sức trong việc tạo điều kiện về mặt bằng. Cụ thể xã có cơ chế để có mặt bằng, những diện tích thu hồi sẽ được hỗ trợ. Đến nay, xã đã chuẩn bị được 1.568,4 m2 đất để xây dựng trường học; 171 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa xã; 439 m2 xây dựng trạm y tế…

Để giúp xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, UBND huyện Văn Quan đã quan tâm chỉ đạo sát sao. Ông Lương Đình Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Công tác tuyên truyền, tập huấn cho xã về từng tiêu chí cụ thể được UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan thực hiện. Đối với các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng, xã đã chuẩn bị mặt bằng, cuối tháng 3/2018 sẽ bắt đầu khởi công các công trình. Chủ động xây dựng sớm, vừa đảm bảo được tiến độ cũng như chất lượng công trình, giúp xã hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành 19/19 tiêu chí, khối lượng công việc mà Vân Mộng cần thực hiện là rất lớn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc sớm của xã, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, tin tưởng rằng xã sẽ về đích NTM năm 2018.

TÂN AN