Thứ bảy, 19/01/2019
Xây dựng nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn:

Nỗ lực của Bình Gia

LSO-Với sự nỗ lực, chủ động, quyết tâm vượt khó, huyện Bình Gia đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã đặc biệt khó khăn.
Người dân xã Tân Văn làm đường giao thông nông thôn

Thực tế trên địa bàn tỉnh những năm qua cho thấy, xây dựng NTM ở những xã có điều kiện thuận lợi về kinh tế – xã hội cũng không hề dễ dàng, vì vậy đối với những xã đặc biệt khó khăn, để hoàn thành các tiêu chí NTM càng gặp nhiều trở ngại, nhất là đối huyện Bình Gia  – một trong những huyện có số xã đặc biệt khó khăn lớn nhất tỉnh (17/19 xã đặc biệt khó khăn).

Ông Lương Trương Đạt, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Xác định xây dựng NTM tại các xã đặc biệt khó khăn sẽ khó hơn nhiều so với các xã khác, chính vì vậy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết và kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên việc tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời lựa chọn những chỉ tiêu, tiêu chí cần ít vốn đầu tư nhất, có tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân để thực hiện trước như: phát triển các công trình hạ tầng cơ bản; hỗ trợ phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh, trật tự xã hội…

Có kế hoạch cụ thể, huyện nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện. Năm 2017, trên cơ sở hơn 105 tỷ đồng kinh phí từ các nguồn khác nhau, UBND huyện đã đầu tư xây dựng trên 50 công trình hạ tầng NTM. Trong đó, tập trung vào các công trình: trường học, đường giao thông, trạm y tế, nhà văn hoá… ở các xã khó khăn. Bên cạnh đó, UBND huyện đã hỗ trợ xây dựng 6 mô hình phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn trên 2 tỷ đồng tại các xã: Hoàng Văn Thụ, Tân Văn, Tô Hiệu, Vĩnh Yên.

Cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM. Qua đó, năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến hơn 16.000 m2 đất; đóng góp trên 25.000 ngày công lao động, gần 1,5 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, nhà văn hoá thôn. Toàn huyện đã bê tông được gần 54 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới và sửa chữa gần 20 nhà văn hóa thôn…

Diện mạo nhiều xã đặc biệt khó khăn đã thay đổi rõ rệt. Ông Hoàng Văn Uyên, Chủ tịch UBND xã Tân Văn cho biết: Đầu năm 2017, xã Tân Văn mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của huyện, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân trong xã, tháng 12/2017, xã đã lập nên kỳ tích khi hoàn thành 19/19 tiêu chí. Nhiều tiêu chí khó đã hoàn thành, điển hình như tiêu chí giao thông, xã đã cứng hóa 11 km đường trục xã; cứng hóa gần 40 km đường ngõ xóm; người dân đã hiến đất, đóng góp tiền để xây dựng, sửa chữa 15/16 nhà văn hóa thôn (do có 2 thôn chung 1 nhà văn hóa) đạt chuẩn… Qua đó giúp Tân Văn trở thành 1 trong 2 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh về đích NTM năm 2017.

Không về đích NTM được như Tân Văn, song xã Vĩnh Yên – một trong những xã khó khăn bậc nhất đã có những bước tiến vượt bậc. Nếu như đầu năm 2017, Vĩnh Yên vẫn là xã đạt dưới 5 tiêu chí thì đến nay, xã đã đạt 8/19 tiêu chí và phấn đấu hết năm 2018 sẽ đạt thêm 6 tiêu chí để nâng tổng số tiêu chí của xã lên 14/19 tiêu chí.

Bắt tay vào xây dựng NTM năm 2017, Bình Gia mới chỉ có 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và còn tới 6 xã dưới 5 tiêu chí. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của huyện và sự chủ động, quyết tâm của các xã, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, huyện Bình Gia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến nay, huyện đã có 3/19 xã đạt 19/19 tiêu chí, gồm các xã: Tô Hiệu, Hoàng Văn Thụ, Tân Văn. Không chỉ đưa được xã đặc biệt khó khăn (Tân Văn) về đích NTM mà một điểm nhấn quan trọng trong kết quả xây dựng NTM ở Bình Gia chính là huyện đã “xoá” được xã dưới 5 tiêu chí.

TÂN AN