Thứ ba, 17/07/2018
Hiệp hội Doanh nghiệp: Cùng đồng hành nông thôn mới
Hiệp hội Doanh nghiệp: Cùng đồng hành nông thôn mới
LSO- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp hội viên tập trung nguồn lực hỗ trợ các huyện, xã trên địa bàn tỉnh xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng....
Đột phá từ giao thông
Đột phá từ giao thông
LSO- Những năm qua, Lạng Sơn đặc biệt coi trọng việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 11/207 xã đạt 4 chỉ tiêu về tiêu chí giao thông; 19/207 xã đạt 3 chỉ tiêu, 19/207 xã đạt 2 chỉ tiêu; 80/207 xã đạt 1 chỉ tiêu, 78 xã vùng đặc biệt khó khăn chưa chưa đạt chỉ tiêu nào....
Tằm Lịp: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới
Tằm Lịp: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới
LSO- Trong 5 năm (từ 2011-2015), thôn Tằm Lịp, xã Xuân Mãn luôn đạt thành tích cao trong phong trào thi đua “Lộc Bình cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”. Điểm nổi bật của thôn là đã huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế; nâng cao đời sống văn hoá cho nhân dân....
Gia Cát tập trung nguồn lực hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
Gia Cát tập trung nguồn lực hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
LSO-Năm 2015, huyện Cao Lộc đăng ký với Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới chọn xã Gia Cát để tập trung nguồn lực phấn đấu về đích. Đến hết năm 2014 xã mới đạt 12 /19 tiêu chí, nhiệm vụ hoàn thành 7 tiêu chí còn lại là một nhiệm vụ khá nặng nề đối với một xã thuần nông như Gia Cát. Để hoàn thành kế hoạch, Gia Cát đang huy động cả hệ thống chính trị, tận dụng mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí khó như giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; môi trường; y tế; trường học, phấn đấu về đích đúng hạn....
Đổi mới, nâng hiệu quả
Đổi mới, nâng hiệu quả
LSO-Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong những năm qua rất hạn hẹp. Khi phân bổ, nguồn vốn ít ỏi này lại trải mành mành cho các xã, bởi vậy, nhiều xã lúng túng trong hướng hỗ trợ nên việc hỗ trợ chưa hiệu quả. Định hướng chỉ đạo của tỉnh trong năm nay là phân bổ tập trung cho các xã điểm phấn đấu về đích trong năm 2015 và lựa chọn một vài mô hình có tiềm năng để đầu tư toàn diện....
Chuyện ở xã điểm Xuân Mai
Chuyện ở xã điểm Xuân Mai
LSO-Nếu cuối năm 2014, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan vẫn là 1 trong 3 xã của tỉnh chưa đạt tiêu chí 19 “giữ vững an ninh trật tự xã hội” trong xây dựng nông thôn mới, thì đến hết quý I/2015, xã đã đạt được tiêu chí này. Mừng, nhưng cũng khiến cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân ở đây phải nỗ lực đảm bảo ANTT, bởi tiêu chí 19 là một trong những tiêu chí “khó giữ”....
Hiệu quả Văn phòng Điều phối cấp huyện
Hiệu quả Văn phòng Điều phối cấp huyện
LSO-Ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1996 (quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới các cấp), Lạng Sơn đã nhanh chóng kiện toàn. Nếu như Văn phòng Điều phối cấp tỉnh đã có kinh nghiệm hoạt động dựa trên “nền” mô hình Văn phòng trước đây, thì Văn phòng Điều phối cấp huyện là tổ chức bộ máy mới....
Trang 10 / 27« Đầu...89101112...20...Cuối »