Thứ sáu,  05/03/2021
Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới
Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới
(LSO) - Từ đổi mới công tác tuyên truyền đến triển khai những phần việc cụ thể, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chung tay, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Để hội viên hiểu, tích cực hưởng...
Sắc Xuân vùng khó
Sắc Xuân vùng khó
(LSO) - Hạ tầng được đầu tư xây dựng, môi trường được đảm bảo, các mô hình sản xuất hiệu quả nâng cao thu nhập cho người dân ngày một nhiều, góp phần làm cho diện mạo nông thôn 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn...
Nhật Tiến đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới
Nhật Tiến đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới
LSO-Sáng 22/1/2021, UBND xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Nhật Tiến Xã Nhật Tiến có hạ tầng kinh tế - xã hội còn...
Hợp Thành: Chủ động xây dựng nông thôn mới
Hợp Thành: Chủ động xây dựng nông thôn mới
(LSO) - Để tránh bị động, dồn việc thực hiện các tiêu chí vào cuối năm như một số xã điểm nông thôn mới (NTM) trước đây, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc đã chủ động trong việc triển khai các tiêu chí từ sớm. Năm 2020 là năm bứt phá trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện...