Thứ sáu,  06/12/2019
Tân Yên tạo nguồn lực từ trong dân xây dựng nông thôn mới
Tân Yên tạo nguồn lực từ trong dân xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước được nông dân đồng tình hưởng ứng. Nhưng để có nguồn đầu tư xây dựng NTM, ngoài sự đầu tư của Nhà nước thì sự đóng góp tài lực của nông dân là hết sức quan trọng. Việc tạo nguồn lực cho hộ nông dân có đủ khả năng đóng góp vào công cuộc xây dựng NTM đã và đang được huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang triển khai có hiệu quả....
Huyện miền núi Thạch Thành xây dựng nông thôn mới
Huyện miền núi Thạch Thành xây dựng nông thôn mới
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lược hợp lòng dân, có lợi cho dân, Ðảng bộ và nhân dân Thạch Thành (Thanh Hóa) đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả từng bước thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới....
Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại
Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại
LSO-Phát triển sản xuất là nội dung trọng yếu, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn đã tích cực xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại theo Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn....
Người dân Hữu Liên hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới
Người dân Hữu Liên hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới
LSO-Xã Hữu Liên nằm ở phía tây huyện Hữu Lũng, cách trung tâm huyện khoảng 34 km, đây là một xã còn rất nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn xã đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình xã hội như nhà văn hóa thôn, bản, trường học, làm đường giao thông nông thôn......
Trang 34 / 38« Đầu...1020...3233343536...Cuối »