Chủ nhật,  17/11/2019
Duy trì, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ
Duy trì, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ
LSO-Nguồn vốn hỗ trợ sản xuất phân bổ cho các địa phương từ Chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua  không nhiều. Điều này đòi hỏi mỗi địa phương phải biết chắt chiu từng đồng vốn ít ỏi đó, lựa chọn mô hình thích hợp nhất hỗ trợ nhân dân và phải duy trì được nguồn vốn....
Ðiện lực Bình Ðịnh khẳng định vai trò "đi trước" trong xây dựng nông thôn mới
Ðiện lực Bình Ðịnh khẳng định vai trò "đi trước" trong xây dựng nông thôn mới
Tại thời điểm tháng 1-2012, khi tỉnh Bình Ðịnh phát động phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, thì lưới điện quốc gia  đã vươn dài, trải rộng đến 100% số xã trước đó hai năm, với sản lượng điện thương phẩm vượt ngưỡng 1 tỷ kWgiờ. Ðiều này tạo cột mốc quan trọng quá trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, và khẳng định vai trò "đi trước" trong xây dựng nông thôn mới tại Bình Ðịnh hiện nay....
Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình
Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình
Mặc dù là tỉnh nghèo, gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa hình, 49 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhưng những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả....
Trang 37 / 37« Đầu...102030...3334353637