Chủ nhật,  09/08/2020
Xây dựng nông thôn mới: Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống
Xây dựng nông thôn mới: Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống
LSO-Phát triển sản xuất vừa là động lực, vừa là mục tiêu của nông thôn mới. Chính vì vậy chủ trương của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 là tập trung đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ trực tiếp cho sản xuất và xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa, đảm bảo nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần....
Xây dựng nông thôn mới: Hiệu quả từ tuyên truyền, vận động
Xây dựng nông thôn mới: Hiệu quả từ tuyên truyền, vận động
LSO-Hưởng ứng phong trào thi đua Lạng Sơn chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, trong 2 năm trở lại đây các cấp, ngành, đoàn thể và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù của đơn vị. Trong đó công tác tuyên truyền luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên....
Xây dựng nông thôn mới: Đánh giá sát thực để vững bước phát triển
Xây dựng nông thôn mới: Đánh giá sát thực để vững bước phát triển
LSO-Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, các địa phương luôn phải xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho sát với điều kiện thực tiễn. Để làm được điều đó, Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn phải nắm chắc địa bàn và công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cần được tiến hành thường xuyên, liên tục....
Khuyến nông Lạng Sơn: Tạo động lực xây dựng nông thôn mới
Khuyến nông Lạng Sơn: Tạo động lực xây dựng nông thôn mới
LSO-Xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nông dân luôn là 2 nhiệm vụ song hành. Nói cách khác, phát triển sản xuất vừa là động lực, vừa là mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy sản xuất là ứng dụng tiến bộ khoa học, trong đó khuyến nông đóng vai trò là cầu nối....
Xây dựng nông thôn mới: Phát huy nguồn lực nội sinh
Xây dựng nông thôn mới: Phát huy nguồn lực nội sinh
LSO-Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp tạo ra nguồn lực nội sinh luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Lạng Sơn. Kết hợp sức mạnh nội tại và tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài mới có thể tạo ra nguồn lực đủ lớn cho quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh....
Tăng nguồn lực hỗ trợ sản xuất
Tăng nguồn lực hỗ trợ sản xuất
LSO - Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân vừa là động lực, vừa là mục tiêu trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn, từ nhiều chương trình, Lạng Sơn đã tập trung vào hạ tầng nông thôn và quan điểm chỉ đạo trong thời điểm này là sẽ tăng phần hỗ trợ sản xuất để tạo nguồn lực cho nhân dân, từ đó tiếp tục cùng với nhà nước đầu tư trở lại hạ tầng....
Trang 37 / 44« Đầu...102030...3536373839...Cuối »