Thứ hai,  13/07/2020
Xây dựng nông thôn mới: Sức bật ở Văn Quan
Xây dựng nông thôn mới: Sức bật ở Văn Quan
(LSO) - Với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Văn Quan đã đạt được những kết quả rõ nét. Năm 2019, một trong những nội dung quan trọng nhất của chương trình xây dựng...
Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: Chủ động ở Chi Lăng
Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: Chủ động ở Chi Lăng
(LSO) - Năm 2019, huyện Chi Lăng tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Qua đó, diện mạo nông thôn nơi đây tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Năm 2019, thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao được chọn xây...
Thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư: Bước chuyển rõ nét
Thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư: Bước chuyển rõ nét
(LSO) - Từ nguồn lực xã hội hóa cộng với sự nỗ lực vượt khó của người dân, nhiều nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã được “xóa”. Qua đó, giúp người dân có nhà ở kiên cố, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông...
Bản Bó quyết tâm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
Bản Bó quyết tâm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
(LSO) - Năm 2019 được huyện, xã lựa chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thôn Bản Bó, xã Tri Phương, huyện Tràng Định gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện thành công, Bản Bó đã bắt tay vào triển khai và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ...
Xây dựng nông thôn mới: Nước rút xã điểm
Xây dựng nông thôn mới: Nước rút xã điểm
(LSO) - Thời gian còn lại của năm 2019 không nhiều, chính vì vậy, thời điểm này, các xã được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 đang chạy “nước rút” để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh phấn đấu đưa thêm 12 xã...
Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét
Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét
(LSO) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn của tỉnh đã có sự thay đổi rõ nét. Phóng viên Báo Lạng Sơn phỏng vấn nhanh lãnh đạo một số ngành, huyện, xã, hợp tác xã và người dân trên địa bàn về vấn...
Trang 7 / 43« Đầu...56789...203040...Cuối »