Thứ sáu,  05/03/2021

Dự kiến năm 2019 nhập 56.284 tấn thuốc lá nguyên liệu

Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Ảnh minh họa

 

Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn.

Về đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, dự thảo nêu rõ: Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Được biết, năm 2018, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 53.604 tấn (theo Thông tư 25/2017/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018.)

Như vậy, lượng thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 được đề xuất tăng khoảng 2.680 tấn so với năm 2018.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảonày tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu