Thứ tư,  21/08/2019

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 4/1/2019

Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này  Tăng, giảm
Mức %
1 Giá bán lẻ
1 Thóc tẻ thường đồng/kg 11,000 11,000 0.0 0.0
2 Gạo tẻ thường (C) 13,700 16,000 2,300.0 16.8
Gạo bao thai (ngon) 18,000 18,000 0.0 0.0
3 Thịt lợn hơi 58,000 58,000 0.0 0.0
4 Thịt lợn mông sấn 100,000 90,000 -10,000.0 -10.0
5 Thịt bò đùi 270,000 250,000 -20,000.0 -7.4
6 Cá chép( Loại > 1Kg) 100,000 75,000 -25,000.0 -25.0
7 Cá biển loại 4 45,000 45,000 0.0 0.0
8 Đường RE 19,300 19,300 0.0 0.0
9 Gas Petro (VN, SG) Đ/B/12 kg 340,000 340,000 0.0 0.0
10 Phân U rê (loại Hà Bắc) đồng/kg 7,000 7,000 0.0 0.0
Phân  DAP 10,600 10,600 0.0 0.0
11 Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) đồng/kg 1,123 1,123 0.0 0.0
12 Thép XD phi 6- 8 đồng/kg 15,600 15,432 -168.0 -1.1
13 Vàng SJC 9999 (bán ra) 1000 đ/chỉ 3,660 3,660 0.0 0.0
14 Đô la Mỹ đồng/USD
 – Đại lý (thị trường bán ra) 23,240 23,240 0.0 0.0
15 Euro đồng/Euro
16 Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) đồng/NDT 3,360 3,461 101.0 3.0
SỞ TÀI CHÍNH