Thứ ba,  14/07/2020

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 8/3/2019

Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này  Tăng, giảm
Mức %
1 Giá bán lẻ
1 Thóc tẻ thường đồng/kg 11,000 11,000 0.0 0.0
2 Gạo tẻ thường (C) 16,000 16,000 0.0 0.0
Gạo bao thai (ngon) 18,000 19,000 1,000.0 5.6
3 Thịt lợn hơi 58,000 45,000 -13,000.0 -22.4
4 Thịt lợn mông sấn 80,000 70,000 -10,000.0 -12.5
5 Thịt bò đùi 270,000 300,000 30,000.0 11.1
6 Cá chép( Loại > 1Kg) 70,000 70,000 0.0 0.0
7 Cá biển loại 4 45,000 45,000 0.0 0.0
8 Đường RE 19,300 19,300 0.0 0.0
9 Gas Petro (VN, SG) Đ/B/12 kg 340,000 340,000 0.0 0.0
10 Phân U rê (loại Hà Bắc) đồng/kg 7,000 7,000 0.0 0.0
Phân  DAP 10,600 10,600 0.0 0.0
11 Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) đồng/kg 1,123 1,123 0.0 0.0
12 Thép XD phi 6- 8 đồng/kg 15,432 15,432 0.0 0.0
13 Vàng SJC 9999 (bán ra) 1000 đ/chỉ 3,662 3,664 2.0 0.1
14 Đô la Mỹ đồng/USD
 – Đại lý (thị trường bán ra) 23,325 23,250 -75.0 -0.3
15 Euro đồng/Euro
16 Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) đồng/NDT 3,455 3,451 -4.0 -0.1
SỞ TÀI CHÍNH