Thứ bảy, 20/04/2019

Đầu tư từ ngân sách giảm 3,9% trong 4 tháng

4 tháng đầu năm 2013, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 51.374 tỷ đồng, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2012.

4 tháng đầu năm 2013, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 51.374 tỷ đồng, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2013 ước tính đạt 15.677 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3562 tỷ đồng; vốn địa phương 12.115 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 51.374 tỷ đồng, bằng 25,7% kế hoạch năm và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong tổng vốn đầu tư 4 tháng qua, vốn trung ương quản lý đạt 10.984 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch năm và giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 40.390 tỷ đồng, bằng 26,4% kế hoạch năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/4/2013 đạt 8,219 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012, bao gồm: Vốn đăng ký của 341 dự án được cấp phép mới đạt 4873,1 triệu USD (giảm 10,5% số dự án và tăng 14,6% số vốn so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung của 121 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước với 3346 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện bốn tháng đầu năm 2013 ước tính đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 4 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với số vốn đăng ký đạt 7412,9 triệu USD, chiếm 90,2% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 307,1 triệu USD, chiếm 3,7%; các ngành còn lại đạt 499,1 triệu USD, chiếm 6,1%.

Cả nước có 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong bốn tháng, trong đó Thái Nguyên có số vốn đăng ký lớn nhất với 2000 triệu USD, chiếm 41% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Định 1009,5 triệu USD, chiếm 20,7%; Bình Dương 447,2 triệu USD, chiếm 9,2%; Đồng Nai 282,8 triệu USD, chiếm 5,8%; Vĩnh Phúc 256 triệu USD, chiếm 5,3%.

Trong số 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới vào Việt Nam bốn tháng đầu năm nay, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 2300,8 triệu USD, chiếm 47,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Liên bang Nga 1015,2 triệu USD, chiếm 20,8%; Nhật Bản 656,2 triệu USD, chiếm 13,5%; Thái Lan 298,1 triệu USD, chiếm 6,1%; Hàn Quốc 132,9 triệu USD, chiếm 2,7%…/.

Theo VOV