Thứ sáu,  13/12/2019

Lượng xe ô tô nhập khẩu 4 tháng giảm nhẹ

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2013, nhập khẩu ôtô ước đạt khoảng 3.000 chiếc với kim ngạch 50 triệu USD. Như vậy, nhập khẩu ôtô tháng 4 bằng về số lượng, nhưng tăng 2 triệu USD so với cùng kỳ tháng trước. 

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2013, nhập khẩu ôtô ước đạt khoảng 3.000 chiếc với kim ngạch 50 triệu USD. Như vậy, nhập khẩu ôtô tháng 4 bằng về số lượng, nhưng tăng 2 triệu USD so với cùng kỳ tháng trước.  

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc 4 tháng đầu năm ước 187 triệu USD với 10.000 chiếc, giảm nhẹ 0,5% về lượng và tăng nhẹ 1,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, những thay đổi của các chính sách, trong đó đáng chú ý là việc giảm mức lệ phí trước bạ đối với xe dưới 10 chỗ xuống 10% và xe bán tải xuống 2% đã góp phần tăng sức mua trong nhân dân sau một thời gian dài bị kìm nén.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, sự phục hồi của thị trường ôtô nói chung và ôtô nhập khẩu nguyên chiếc nói riêng sẽ còn phải phụ thuộc khá nhiều vào việc các địa phương chính thức áp dụng mức lệ phí trước bạ trên địa bàn.

Dangcongsan