Thứ ba,  20/10/2020

Huy động hơn 22.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 6

Tháng 6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 22.348 tỷ đồng trái phiếu (tất cả đều do Kho bạc Nhà nước phát hành), giảm 6,2% so với tháng 5. Tỉ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 90,1%.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,90-5,05%/năm, 7 năm trong khoảng 5,18-5,33%/năm, 10 năm trong khoảng 5,65-5,79%/năm, 15 năm là 6,3%/năm, 20 năm trong khoảng 6,67-7%/năm, 30 năm trong khoảng 7,1-7,5%/năm.

So với tháng 5, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm khá mạnh trên tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm giảm 0,15%/năm, 7 năm giảm 0,14%/năm, 10 năm giảm 0,26%/năm, 15 năm giảm 0,34%/năm, 20 năm giảm 0,33%/năm, 30 năm giảm 0,45%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 912,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 97.800 tỷ đồng, tăng 5,9% về giá trị so với tháng 5.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 917,8 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 90.300 tỷ đồng, tăng 0,3% về giá trị so với tháng 5.

Theo baochinhphu