Thứ ba,  14/07/2020

Tiếp tục xả quỹ bình ổn, giữ giá xăng dầu

Chiều 23-3, Liên bộ Tài chính - Công thương quyết định tiếp tục giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu bằng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

+ Xăng E5 RON92: 669 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 704 đồng/lít);
+ Dầu diesel: 177 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 92 đồng/lít);
+ Dầu hỏa: 34 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 453 đồng/lít);
+ Dầu mazut: 96 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 52 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giữ ổn định giá bán các mặt hàng xăng dầu. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5 RON92: không cao hơn 18.340 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.716 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 14.560 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.528 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 23-3-2018.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 8-3, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Theo Nhandan