Thứ sáu,  18/10/2019

[TIN ĐÃ HẾT HẠN]: Thông báo mời thầu

– Bên mời thầu: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

 – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ biểu diễn nghệ thuật cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển Văn hóa năm 2017).

 – Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước Việt Nam)

 – Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 9 giờ 00 phút, ngày 11/5/ 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 22/5/2018 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm phát hành:

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Số 4 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3 871562 – 0205 3 711460 – Fax: 0205 3 871562

 – Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX): Phòng hành chính – Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  Lạng Sơn.

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút, ngày 22/5/2018.

HSĐX (báo giá) sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 22/5/2018, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

GIÁM ĐỐC

 Đỗ Văn Toàn