Thứ tư,  24/02/2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 25/10/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe ô tô 15 chỗ, nhãn hiệu Toyota Hiace, biển kiểm soát 12A-4109. Màu xanh, số máy 2RZ3352693, số khung RZH1158000072, năm sản xuất 2004.

Giá khởi điểm của tài sản: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/1 hồ sơ (Mười năm triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 15/10/2018 tại đường Nguyễn Phi Khanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 22/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 22, 23, 24/10/2018 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 229704070006688 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Lạng Sơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn (Đường Nguyễn Phi Khanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).