Thứ ba,  01/12/2020

Thông báo mời thầu

     

Tên bên mời thầu: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 0253 812.209        Fax: 0253 812.571

1. Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác, loại 07 chỗ ngồi, trang bị cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Giá gói thầu: 978.000.000 đồng.

– Nội dung chính của gói thầu: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác, loại 07 chỗ ngồi trang bị cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

4. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 9 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016.

6. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Hồ sơ yêu cầu phát hành từ 9 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016, đến 9giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2016.

Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

.- Điện thoại:  0253 810 172                       Fax: 0253 810 759

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Văn phòngỦy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 Đồng

8. Đảm bảo dự thầu: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

Hình thức đảm bảo: bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 12 năm 2016, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

                                                                      Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                                                     Nông Thị Lâm

                                                                         CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQVN TỈNH