Thứ ba,  01/12/2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng năm 2017

Nhu cầu tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện năm 2017 gồm 37 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1.Thời gian tổ chức phát hành hồ sơ: từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 6/6/2017.

2.Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 9/6/2017.

3.Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (tầng III, trụ sở làm việc UBND huyện Hữu Lũng; địa chỉ: số 3, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng), trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

Chi tiết nội dung thông báo tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng năm 2017 được đăng tải trên Website:

http://www.langson.gov.vn/huulung.

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lý Hoàng Long