Thứ ba,  01/12/2020

Thông báo chào hàng cạnh tranh

    

Tên bên mời thầu: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 4, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại:02053.812.273;

Fax:02053.811.287;

Email: nonghien1105@gmail.com 

Mã số thuế: 4900 349 288

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang bị xe ô tô phục vụ công tác, nhãn hiệu Toyota Corolla Altis 1.8MT trang bị cho Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Giá gói thầu: 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Mức giá trên là giá tối đa, mới 100%, đã bao gồm thuế VAT, chi phí giao hàng, bảo hành và bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng; chưa bao gồm thuế trước bạ và các chi phí liên quan đến việc đăng ký xe

 – Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung 5 chỗ, lắp ráp trong nước, mới 100%; sản xuất năm 2017.

 – Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang bị xe ô tô phục vụ công tác, nhãn hiệu Toyota Corolla Altis 1.8MT trang bị cho Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh đã giao tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung định mức trang bị xe chuyên dùng phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 5 năm 2017 đến  8 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2017

7. Địa điểm phát hành HSYC: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, số 4, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điệnthoại: 0253.812.273 Fax:0253.811.287

8. Giá bán 1 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

– Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu:  8 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2017, tại  Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, số 4 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

                                                                           Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                                                               CHÁNH THANH TRA

                                                                Đoàn Thị Loan