Thứ ba,  01/12/2020

Cục Thuế Lạng Sơn triển khai hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

    

Từ ngày 1/5/2017, quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử được áp dụng tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quy trình này quy định về thủ tục, trình tự các công việc, thời hạn thực hiện, cách thức thực hiện và phân công thực hiện đối với cơ quan thuế các cấp, đối với công chức thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế (NNT) có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, việc thực hiện hoàn thuế điện tử được chia thành 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Từ ngày 1/5/2017 đến 31/7/2017, cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) quản lý trực tiếp NNT lựa chọn lập danh sách 50 người nộp thuế (NNT) đủ điều kiện tham gia hoàn thuế điện tử theo các tiêu chí: NNT có lịch sử chấp hành tốt pháp luật về thuế nói chung và hoàn thuế GTGT nói riêng; NNT đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; NNT thường xuyên có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT thuộc các trường hợp hoàn xuất khẩu, hoàn dự án đầu tư theo tháng, quý và nhận tiền hoàn trả qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

– Giai đoạn 2: Từ ngày 1/8/2017 áp dụng đối với tất cả NNT thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử, tự nguyện đăng ký.

Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-CT ngày 10/5/2017 về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử và Kế hoạch số 1371/KH-CT ngày 19/5/2017 tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử. Tổ triển khai có nhiệm vụ:

– Lập danh sách NNT đủ điều kiện sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử theo giai đoạn 1, đảm bảo số lượng và tiêu chí lựa chọn; xác định danh sách NNT đủ điều kiện tham gia hoàn thuế điện tử để lựa chọn NNT thực hiện hoàn thuế điện tử.

– Cập nhật danh sách NNT thực hiện hoàn thuế điện tử vào chức năng danh sách hoàn thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Tổ chức đào tạo, tuyên truyền cho công chức thuế và NNT về dịch vụ hoàn thuế điện tử theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

– Thông báo cho NNT được lựa chọn theo danh sách triển khai cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử; hỗ trợ NNT trong quá trình sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

– Tổ chức tuyên truyền về dịch vụ hoàn thuế điện tử theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

– Tổ chức hỗ trợ dịch vụ hoàn thuế điện tử cho NNT kịp thời để NNT hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ như các dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử trước đây đã và đang thực hiện.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bộ phận “Một cửa” Cục Thuế Lạng Sơn

Điện thoại: 02053 875 858 để được hỗ trợ. 

CỤC THUẾ LẠNG SƠN