Thứ sáu,  30/10/2020

Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

    

Căn cứ Thông báo số 103/TB-UBND ngày 9/6/2017 của UBND huyện Bình Gia về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, UBND huyện Bình Gia thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng gồm 5 chỉ tiêu, cụ thể:

– Chỉ huy trưởng quân sự: 2;

– Công chức văn hóa – xã hội: 2;

– Công chức ĐC-NN-XD và MT: 1.

2. Chuyên ngành tuyển dụng

Vị trí chức danh công chức, trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo của chức danh có nhu cầu tuyển dụng tại các đơn vị được quy định cụ thể tại Thông báo số 103/TB-UBND ngày 9/6/2017 của UBND huyện Bình Gia, được niêm yết công khai tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 4/7/2017.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 19/7/2017.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Bình Gia, đường 19/4, khối phố II, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Bình Gia, đường 19-4, khối phố II, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; điện thoại: 02053.834.249 hoặc 02053.836.029.

                                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                               Lương Trương Đạt