Thứ tư,  21/10/2020

Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

    

Để đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

1. Số lượng cần tuyển: 7 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– Công chức văn phòng – thống kê: 1 chỉ tiêu;

– Công chức tư pháp – hộ tịch: 3 chỉ tiêu;

– Công chức trưởng công an xã: 3 chỉ tiêu.

2. Chuyên ngành cần tuyển

Trình độ chuyên môn, chuyên ngành cần tuyển thực hiện theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện Cao Lộc được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, cổng thông tin điện tử huyện và các xã có nhu cầu tuyển dụng.

II. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Thời gian: Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 23/6/2017 đến đúng 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc, địa chỉ: tầng 3 khu nhà liên cơ quan huyện Cao Lộc, tổ 1, khối 6, thị trấn Cao Lộc. Số điện thoại liên hệ: 02053862029.