Thứ sáu,  30/10/2020

Bố cáo giải thể công ty

   

– Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Mạnh Hưng.

– Địa chỉ: Số 35, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

– Mã số doanh nghiệp: 4900755392 cấp ngày 12/11/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư  Lạng Sơn.

– Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hưng – Giám đốc.

– Lý do giải thể: Hoạt động yếu kém, cạnh tranh kém, ít khách hàng.

– Công ty đang tiến hành thủ tục giải thể. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng bố cáo, yêu cầu các đơn vị, cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề có liên quan. Quá thời hạn trên, công ty không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại trên.

                                                                                                   ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                                                        Giám đốc

                                                                                                    Nguyễn Mạnh Hưng