Thứ sáu, 19/04/2019

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

  

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu: “Mua sắm tài sản máy photocopy và máy chiếu theo phương thức mua sắm tập trung năm 2017” theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lộc mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lộc.

Địa chỉ: thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053.861.395

Và sẽ được mua 1 bộ hồ sơ với số tiền là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8 giờ 00 phút ngày 16/11/2017 đến hết ngày 18/11/2017 (trong giờ hành chính)

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lộc trân trọng thông báo.

                                                                                         Q.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                          Triệu Tiến Trường