Thứ hai, 22/04/2019

Thông báo

  

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn xin thông báo: Hiện nay, Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 đã được triển khai thí điểm tại 5 ngân hàng thương mại cổ phần: Viettinbank, Vietcombank, BIDV. MBbank, Techcombank. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu trên địa bàn biết Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 đã triển khai, các doanh nghiệp chủ động làm thủ tục cập nhật thông tin về chữ ký số và làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng nơi giữ tài khoản để thực hiện nộp thuế điện tử 24/7.

Các quy trình sơ bộ, quy trình chi tiết cho người nộp thuế, điều kiện lập lệnh nộp thuế điện tử được niêm yết tại nơi làm thủ tục hải quan của các Chi cục hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo để các doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu qua địa bàn được biết và thực hiện.