Thứ bảy, 20/04/2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

   

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 15/12/2017 tại phòng họp của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản bán đấu giá: 1 (một) chiếc xe ô tô bơm bê tông nhãn hiệu DONGFENG, hệ thống bơm hiệu PUTZMEISTER, không có cần bơm, Model SG5100THB, động cơ Diesel, công suất 118Kw, tự trọng 10.185kg, tổng trọng lượng là 10.380kg, tay lái bên trái, sản xuất năm 2012, hàng đã qua sử dụng, số động cơ là EQB160-20*69419270*, số khung đã bị tẩy xóa đóng lại là LGAX2B189C6253967 có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Bảo Trân số 77/QĐ-XPVPHC ngày 24/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Giá khởi điểm của tài sản: 637.612.000 đồng (Sáu trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng chẵn).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): 3 ngày làm việc, từ ngày 5/12/2017 đến ngày 7/12/2017 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (thông qua Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm).

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/11/2017 đến ngày 12/12/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong 3 ngày từ ngày 12/12/2017 đến ngày 14/12/2017, người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản số 35110000490991 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 119000088684 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản bán đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện theo Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành (Nhận đơn tại trung tâm trong ngày đến đăng ký);

+ Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu;  Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và lệ phí môn bài năm 2017 (nếu là tổ chức);

+ Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

– Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

– Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                           Sầm Thị Hoa