Thứ bảy,  17/08/2019

Thông báo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử kê khai, quyết toán thuế TNCN

  

Để thuận lợi cho việc kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017 đúng quy định, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn thông báo:

– Người nộp thuế là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK);

– Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân chưa sử dụng chữ ký số sẽ thực hiện khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử;

– Đối với tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN) các tổ chức chi trả vẫn thực hiện gửi trên trang của TNCN online.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên hệ  với bộ phận một cửa của các Chi cục Thuế huyện, thành phố và bộ phận một cửa của Cục Thuế (Số ĐT một cửa Cục Thuế: (0205) 3 875 858) để được hướng dẫn.

                                                                                               CỤC THUẾ TỈNH LẠNG SƠN