Thứ ba,  20/08/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

   

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (số 07, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 13/4/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

4. Tài sản đấu giá: Quyền thuê toàn bộ Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị, diện tích: 8.200 m2 và mặt bằng sân bãi phía sau tòa nhà; diện tích: 10.950 m2; chất lượng: cơ sở vật chất đầu tư mới hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 19/8/2013.

5. Giá khởi điểm thực hiện đấu giá: 4.724.000.000 đồng/năm (bốn tỷ, bảy trăm hai mươi tư triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT; không bao gồm các khoản chi phí: sử dụng điện, nước, vệ sinh tại tòa nhà và sân bãi.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 2/4/2018 tại  Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.

7. Thời hạn sơ tuyển, thẩm định, lựa chọn các tổ chức tham gia đấu giá

7.1. Thời hạn sơ tuyển, thẩm định, lựa chọn các tổ chức tham gia đấu giá;  bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá 

a) Thời gian sơ tuyển và nhận hồ sơ của các Tổ chức tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 15/3/2018 đến ngày 26/3/2018 tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Thành phần hồ sơ tham gia sơ tuyển:

– Văn bản đề nghị tham gia đấu giá tài sản;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức;

– Bản sao các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của tổ chức: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất, các tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của tổ chức;

– Văn bản thỏa thuận giữa các bên liên danh (trong trường hợp tổ chức tham gia với tư cách liên danh);

– Đề xuất phương án kinh doanh, bao gồm: mục tiêu, quy mô, phương án thiết kế sơ bộ tổng thể mặt bằng; phương án tổ chức hoạt động kinh doanh.

Tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá theo phụ lục kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 2/2/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá quyền thuê toàn bộ Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau tòa nhà.

 b) Thời hạn thẩm định hồ sơ và lựa chọn các tổ chức tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá: Từ ngày 27/3/2018  đến ngày 30/3/2018 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

7.2. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 1/4/2018 đến ngày 10/4/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

9. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm triệu đồng chẵn). 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Ngân hàng từ ngày 10/4/2018 đến ngày 12/4/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT: 0205.3.717.994) hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (số 07, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).