Thứ ba,  19/11/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình (khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 16/4/2018 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Tái định cư thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

– Địa điểm khu đất: Đường nội bộ khu tái định cư thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

– Vị trí thửa đất: thuộc thửa đất số 480, mảnh trích đo địa chính số 04 – 2017, tỷ lệ 1:200 (do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện lập ngày 21/9/2017, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 16/10/2017) được trích đo từ thửa đất số 323, 324 và 229 tờ Bản đồ số 13, Bản đồ địa chính xã Yên Khoái, có các mặt tiếp giáp kích thước như sau:

+ Phía Đông giáp đất ở của khu dân cư, có chiều dài số đo là: 20,53 m;

+ Phía Tây giáp Nhà văn hóa thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, có chiều dài số đo là: 20,71 m;

+ Phía Nam giáp vỉa hè đường nội bộ trong khu tái định cư thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình có chiều dài số đo là: 5,24 m + 4,56 m;

+ Phía Bắc giáp nhà văn hóa thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, có chiều dài số đo là: 9,95 m;

– Nguồn gốc, hiện trạng: Khu đất do UBND huyện Lộc Bình quản lý; là khu đất trống, không có các công trình trên đất. Ranh giới quản lý, sử dụng ổn định không có tranh chấp.

– Tổng diện tích thửa đất là 203,1 m2.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

– Đơn giá khởi điểm 1 m2 đất là: 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

– Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất: 913.950.000 đồng (chín trăm mười ba triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 23/3/2018 đến ngày 6/4/2018 tại khu đất khu tái định cư thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 23/3/2018 đến ngày 11/4/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước tại ngân hàng trong các ngày: 11/4/2018, 12/4/2018 và ngày 13/4/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình.

                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                  Sầm Thị Hoa