Thứ hai,  24/02/2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Hải quan Cốc Nam. Địa chỉ: xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 17/4/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Giá khởi điểm của tài sản: 51.470.000 đồng (năm mươi mốt triệu, bốn trăm bẩy mươi nghìn đồng chẵn).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/1 hồ sơ (một trăm, năm mươi nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/1 hồ sơ (mười triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 3/4/2018 đến ngày 5/4/2018 tại Chi Cục Hải quan Cốc Nam.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 2/4/2018 đến ngày 12/4/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: các ngày 12, 13/4/2018 và ngày 16/4/2018 tại ngân hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Chi cục Hải quan Cốc Nam (địa chỉ: xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).