Thứ bảy,  22/02/2020

Thông báo Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

  

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn

Địa chỉ: tầng 5, chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4900102530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 9/5/2011.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của công ty có tên trong danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

1. Thời gian:  1/2 ngày, khai mạc vào hồi: 7 giờ 15 phút, ngày 11/4/2018.

Ban tổ chức đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 7 giờ 00 phút.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn

Địa chỉ: chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

3. Nội dung đại hội: Công ty gửi kèm theo thông báo mời họp bao gồm chương trình và các tài liệu của đại hội; các cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ website của công ty: www.chodongkinh.com.vn để biết thêm chi tiết.

Các trường hợp uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đều phải thực hiện theo quy định của công ty, có giấy ủy quyền theo mẫu, có đầy đủ chữ ký của người uỷ quyền và người được uỷ quyền, gửi về Ban tổ chức đại hội trước giờ đại hội khai mạc.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua Phòng Tổ chức – Hành chính công ty. Điện thoại 02053.873.388 (trong giờ làm việc) hoặc bà Nguyễn Thu Phương – thành viên Hội đồng quản trị công ty; di động 0985 002 842.

Xin trân trọng.

                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                              CHỦ TỊCH

                                                              Phan Anh Tuấn