Thứ sáu,  13/12/2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 7/5/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất tại địa chỉ: Số 123, đường Bắc Sơn, khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể:

Vị trí: khu đất thuộc thửa đất số 190, tờ Bản đồ địa chính số 28 phường Hoàng Văn Thụ;

Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị;

 Diện tích đất đấu giá: 135,0 m2; trong đó:

+ Diện tích nằm trong chỉ giới quy hoạch là: 9,3 m2 ;

+ Diện tích đủ điều kiện bán đấu giá là: 125,7 m2.

Đơn giá khởi điểm: 51.000.000 đồng/m2.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: 7.231.678.000 đồng (bẩy tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm bẩy mươi tám nghìn đồng chẵn), trong đó:

+ Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất: 6.410.700.000 đồng;

+ Giá khởi điểm nhà cửa, vật kiến trúc trên đất: 820.978.000 đồng.

 Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản bán đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng chẵn), nộp bằng tiền mặt 1 lần tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước: 1.400.000.000 đồng/ hồ sơ (một tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn), nộp vào tài khoản số 229704070006688 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 119000088684 của Trung tâm tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 2/5/2018 đến ngày 4/5/2018.

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 10/4/2018 đến ngày 4/5/2018 tại khu đất (số 123, đường Bắc Sơn, khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 10/4/2018 đến ngày 4/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 0205.3.717.994) hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 0205.3.870.985)

                                                                        KT. GIÁM ĐỐC

                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                         Sầm Thị Hoa