Thứ tư,  15/07/2020

Thông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 10/5/2018 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản bán đấu giá: 1 lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Giá khởi điểm của tài sản: 118.810.000 đồng (một trăm mười tám triệu, tám trăm mười nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (hai trăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 23.000.000 đồng/hồ sơ (hai mươi ba triệu đồng), nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại ngân hàng  từ ngày 7/5/2018 đến ngày 9/5/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 23/4/2018 đến ngày 4/5/2018 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 23/4/2018 đến ngày 7/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT: 02053.717.994) hoặc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).