Thứ bảy, 20/04/2019

Cục thuế tỉnh Lạng Sơn triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTex)

   

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, ngành thuế đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đây là giải pháp ngành thuế cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người nộp thuế qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax) là hệ thống tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử vào 1 hệ thống duy nhất, đồng thời bổ sung một số chức năng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong giao dịch điện tử với cơ quan thuế. 

Các chức năng của hệ thống eTax bao gồm:

– Khai thuế điện tử: Cho phép người nộp thuế (NNT) lập và gửi hồ sơ khai thuế, giấy đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế, nhận các thông tin phản hồi về trạng thái xử lý hồ sơ từ cơ quan thuế (tương tự như hệ thống khai thuế qua mạng).

– Nộp thuế điện tử: Cho phép NNT lập và gửi giấy nộp tiền (GNT) thuế đến cơ quan thuế (tương tự như hệ thống nộp thuế điện tử).  Ngoài ra, bổ sung chức năng phê duyệt giấy nộp tiền, cho phép NNT phân quyền chức năng lập và phê duyệt GNT cho các tài khoản khác nhau đảm bảo tính kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế trong nộ bộ quản lý của doanh nghiệp.

– Quản lý tài khoản doanh nghiệp: Cho phép NNT (doanh nghiệp) tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con (Subaccount) để quản lý bên trong doanh nghiệp (tài khoản chính: MST + mật khẩu như hiện tại, tài khoản con: MST + hậu tố “S_số tự tăng”).

– Tra cứu thông tin về thuế: Cho phép NNT tra cứu một số thông tin: nghĩa vụ kê khai theo đăng ký; số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau;  số thuế phát sinh theo tờ khai, số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ cơ quan thuế.

Dịch vụ thuế điện tử (eTax) mang lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế như: Thực hiện thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế có thể truy cập cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế để xem, giám sát quản lý giao dịch nộp thuế, theo dõi tình hình nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản. Thực hiện nộp thuế điện tử người nộp thuế chỉ cần ở nơi có kết nối internet mà không nhất thiết ở trụ sở vẫn có thể thực hiện nộp thuế điện tử.

Từ ngày 7/5/2018, Cục thuế tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện hệ thống dịch vụ thuế điện tử đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

– Đối với doanh nghiệp: Hệ thống eTax thay thế hệ thống iHTKK, NTĐT và bổ sung các chức năng về quản lý tài khoản doanh nghiệp, tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu số thuế còn phải nộp.

– Đối với cá nhân: Hệ thống eTax cung cấp chức năng khai tờ khai cho thuê tài sản (01/TTS; các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân và tổ chức chưa sử dụng chữ ký số.