Thứ hai,  19/08/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 8 giờ 00 ngày 7/6/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất đối với 7 lô đất (lô số 3 đến lô số 9) thuộc khu đất thứ 2 tại Tiểu khu Tái định cư khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể:

Nguồn gốc tài sản: khu đất do UBND thành phố Lạng Sơn quản lý. Khu đất có mặt bằng, cơ sở hạ tầng, hiện trạng là đất trống không có các công trình xây dựng trên đất, cũng như dưới mặt đất.

Vị trí: khu đất tại vị trí trục đường Thác Mạ 6 thuộc dự án Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Theo mảnh trích đo số 69 do Công ty Cổ phần Tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 24/7/2017 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn thẩm định ngày 1/9/2017.

Hiện trạng khu đất: là đất trống không có các công trình xây dựng trên đất, cũng như dưới mặt đất.

Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; hình thức: giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 14/5/2018 đến ngày 22/5/2018 tại 7 lô đất (lô số 3 đến lô số 9) thuộc khu đất thứ 2 tại Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 11/5/2018 đến ngày 4/6/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước tại ngân hàng trong các ngày 4, 5, 6/6/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lạng Sơn.