Thứ ba, 26/03/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

   

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình (khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 31/5/2018 tại Trụ sở UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Tài sản đấu giá:

a. Khu đất Trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

– Địa điểm khu đất: đường Hoàng Văn Thụ (đường phố Bờ Sông cũ), khu Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

– Vị trí thửa đất: thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 43, bản đồ địa chính thị trấn Lộc Bình (trích lục bản đồ địa chính số 30, tỷ lệ 1: 500 do chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 6/6/2016).

– Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: đất ở tại đô thị.

– Diện tích: 329,1 m2;

b. Khu đất Hiệu sách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình

– Địa điểm khu đất: đường Hoàng Văn Thụ (đường phố Bờ Sông cũ), khu Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

– Vị trí thửa đất: thuộc thửa đất số 67, mảnh trích đo địa chính số 28 – 2016, tỷ lệ 1: 200 do chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 2/6/2016, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 13/6/2016) được trích đo từ thửa đất số 38, tờ bản đồ số 42, bản đồ địa chính thị trấn Lộc bình.

– Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: đất ở tại đô thị.

– Diện tích: 134,5 m2;

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Khu đất Trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn:

Tổng giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là: 4.329.055.000 đồng (bốn tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn).

Khu đất  Hiệu sách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình:

Tổng giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là: 1.452.150.000 đồng (một tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản trên đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 14/5/2018 đến ngày 22/5/2018 tại 2 khu đất

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 11/5/2018 đến ngày 28/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: khách hàng nộp tiền đặt trước tại ngân hàng trong các ngày 28, 29, 30/5/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.