Thứ ba, 19/06/2018
Về việc Chuyển đổi Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET
Về việc Chuyển đổi Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET
Căn cứ Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT ngày 13/11/2014 của Bộ giao thông vận tải về sửa đổi một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ....
Về việc yêu cầu các doanh nghiệp nộp thuế điện tử
Về việc yêu cầu các doanh nghiệp nộp thuế điện tử
Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế tại khoản 10 điều 7 quy định: Trường hợp NNT là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của Pháp luật về giao dịch điện tử;...
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 72/2015/BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính...
Trang 20 / 22« Đầu...10...1819202122